Hilversum Monnikenberg 77 appartementen

Hilversum Monnikenberg

Op het lommerrijke landgoed Monnikenberg komt “landschappelijk wonen” tot uitdrukking in luxe appartementengebouwen. De karakteristiek is wonen in het bos aan een open heide veld, waarbij zoveel mogelijk bestaande bomen zullen worden ingepast en nieuwe aangevuld. Het heide- en graslandschap verweeft zich vanuit het noordelijke open veld met de boslocatie Monnikenberg. Er is gezocht naar een zorgvuldig evenwicht tussen de woningen en de prachtige natuurlijke omgeving en naar een architectuur die recht doet aan de unieke plek. De appartementengebouwen zijn dan ook zorgvuldig ingepast in het landschap, de volumes zijn net zichtbaar tussen de bosrand vanuit de groene wig en hebben een ingetogen architectonische expressie. De architectuur is neutraal expressief. Ze druk de interactie wonen-landschap uit wat tot uitdrukking komt in de horizontale gelede vloervelden met glas tot en grond en balkons die in de ruimte steken. De kleuren zijn natuurlijk en terughoudend. Voor de 3 appartementengebouwen is ook een half verdiepte overdekte parkeervoorziening ontworpen met een groen dak waarop heide kan groeien. Door enkele gaten in het dak groeien er vanuit de stallingsgarage bomen. Deze versterking de landschappelijke sfeer en geven afstand tot de overige in te vullen woongebouwen.

Project:

Opdrachtgever:

Omschrijving:

Ontwerp:

Stedenbouw:
Landschap:
Hoofdaannemer:

Hilversum Monnikenberg

HPG
Hugenholz Property Group
77 Appartementen
Stallingsgarage
2016-2017
SVP
Bosch Slabbers
Aalberts Bouw bv

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.