Nijkerk Kruiskerk Klokkentoren

Nijkerk Kruiskerk, Klokkentoren

Het ontwerp van de nieuwe klokkentoren is gebaseerd op het kruis patroon zoals ook de gereformeerde 'Kruiskerk' daarop gebaseerd is. In het nieuwe ruimtelijke kruis welke gevormd wordt door 2 portalen HeA profielen zijn 2 bestaande luidklokken gevat. Op de toren is het oude torenkruis geplaatst. Bestaand en nieuw zijn onderscheidend in kleur afgestemd om heden en verleden te laten spreken. Eenzelfde metamorfose heeft de verbouwde Kruiskerk ondergaan.


Project:

Opdrachtgever:
Omschrijving:
Ontwerp:
Oplevering:


Nijkerk Kruiskerk, Klokkentoren

Gereformeerde Kerk Nijkerk
Klokkentoren
2017
2017


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.