Nuenen Park Luistruik fase 2a

Nuenen Park Luistruik, fase 2a

Het stedenbouwkundige uitgangspunt voor het woningbouwplan Luistruik gelegen op het voormalige voetbalterrein is ‘wonen in een park’. De woonhoven staan solitair in het groen tussen bestaande en nieuwe bomen. Het golvende maaiveld sluit aan op de omgeving. Parkeren vindt plaats in de woonhoven. Het licht genuanceerde metselwerk van fase II sluit aan bij de wit gekeimde woningen van fase I. De kleurtoon maakt het plangebied luchtig en laat het fris afsteken tegen de groene setting waarin het ligt.

Project:

Opdrachtgever:
Omschrijving:


Oplevering:

Nuenen Park Luistruik, fase 2a

VOF Park Luistruik

1 Vrijstaand geschakeld
14 Tweekappers geschakeld
30 Rijwoningen Dela
2015


Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.