Oisterwijk Pannenschuur Buiten

Oisterwijk BKP Pannenschuur Buiten

De opgave betrof het vervaardigen van een beeldkwaliteitsplan op basis van een stedenbouwkundige onderlegger. Met minimale ingrepen is het plan stedenbouwkundig versterkt en is structuur- en samenhang aangebracht. Hierdoor was het mogelijk om voor de verschillende deelgebieden met elk hun eigen woningtypologie een beeldkwaliteit te formuleren. Het beeldkwaliteitsplan wordt sterk bepaald door het landschap en de  zichtlijnen in het plan. Daarnaast speelt de inpassing van bestaand en nieuw groen een belangrijke rol.Project:

Opdrachtgever:
Omschrijving:
Oplevering:
Ontwerp:Oisterwijk BKP Pannenschuur Buiten

Gemeente Oisterwijk
BKP Pannenschuur Buiten
2008
 Ontworpen bij Inbo
 m.m.v. Erik Seur

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.