Scherpenzeel De Weijde

Scherpenzeel De Weijde

Kenmerkend voor De Weijde zijn bestaande groene kamers waarin op een dorpse manier woningen zijn opgenomen. Hierbij is ook de directe aansluiting op het karakteristieke landschap zeer bijzonder. In het plangebied zijn bestaande watergangen verbreed en/of toegevoegd.Het plangebied is luchtig van opzet. Twee- onder-een-kapwoningen en korte rijtjes welke om een speelveldje heen gevouwen zijn wisselen elkaar hier met gevelsprongen af. Geparkeerde auto’s zijn zoveel mogelijk aan het straatbeeld onttrokken en worden of geclusterd achter een haag dan wel op eigen terrein opgenomen. De losse, open dorpse sfeer doet hier sterk denken aan het oude Scherpenzeel.

De intimiteit die het plangebied kenmerkt heeft mij geïnspireerd als ook de karakteristieke woningen in oud Scherpenzeel. Deze zijn aanleiding geweest voor de architectuur. Ik heb veel zorg besteed aan een heldere opbouw en verschijningsvorm. Als op een vanzelfsprekende manier is de woning opgebouwd. Daar waar landschappelijk aanleiding was om accenten te leggen zijn ze gekomen zonder enige overdaad. Dit geldt ook voor de verdere opbouw van de woning. De verbijzondering waarmee de eindkappen zijn geaccentueerd leggen de link naar het oude dorp.

In de architectuur zijn middels doorgaande lijnen openingen en opbouw verenigd. Aansluitend op de landelijke sfeer zijn materialen en een kleurpalet gekozen die aansluiten op de lokale traditionele sfeer. De kappen zijn bedenkt met keramische pannen in twee kleuren. De woningen zijn uitgevoerd in baksteen met daarin specifieke metselwerk detaillering. De kleurtoon daarvan is genuanceerd aards.

Project:

Opdrachtgever:
Omschrijving:

Oplevering:

Scherpenzeel De Weijde

Aalberts Projectontwikkeling bv
13 Rijwoningen
10 Tweekappers
2017

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.