Son en Breugel Sonse Hout

Son en Breugel Sonse Hout

Sonniuspark sluit aan bij het dorpse beeld van Son & Breugel; een ‘eigen’, informele, groene en ruime wijk. Een wijk met eenheid en samenhang waarin, de woningen zeer zorgvuldig zijn vorm gegeven en gedetailleerd. De informele groene ruime sfeer wordt versterkt door de ‘kleine korrel’ van de woningen met voortuin en het openbare groen. De ‘landelijk dorps’ geïnspireerde  woningen hebben verspringende rooilijnen en goothoogtes, verschillen in kap richting en kleurnuance. De gemetselde woningen hebben aardse kleurtinten en zijn voorzien van ‘echte’ keramische dakpannen. Op markante stedenbouwkundige punten worden de woningen wit gekeimd.
Sonse Hout vormt een sterke eenheid met een rijke verscheidenheid in woningen gekarakteriseerd door verfijnd metselwerk, diversiteit raamopeningen, dakrand detailleringen en dakopbouw.Project:

Opdrachtgever:
Omschrijving:


Ontwerp:

Son en Breugel Sonse Hout

VOF Sonse Hout
6 Tweekappers
1 Vrijstaande woning
35 Rijwoningen
2016-2017

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.