Steenbergen centrumplan

Steenbergen Centrumplan

Het rommelige historische centrum van Steenbergen moest aantrekkelijker. Geparkeerde auto's, betontegels, oud straatmeubilair, veel verkeer bepaalde de onaantrekkelijke sfeer. In een intensief proces met diverse belanghebbende uit de samenleving is er gewerkt aan een collectief programma van eisen die heeft geleid tot een breed gedragen centrumplan. Steenbergen wilde de bezoekers van het centrum vasthouden en zo een aantrekkelijk klimaat scheppen voor middenstand. De mens moest op de eerste plaats staan. Je moest er ook 'een rondje' kunnen doen. De uitgangspunten hebben ertoe geleid dat er uit diverse inrichtingsvoorstellen kon worden gekozen met allen hetzelfde doel, aantrekkelijkheid. Inmiddels zijn er tal van transformaties waarneembaar die tot de verbeelding spreken. Steenbergen heeft de beoogde hernieuwde identiteit die recht doet aan de oude structuur.

Project:

Opdrachtgever:
Omschrijving
Ontwerp

Steenbergen Centrumplan

Gemeente Steenbergen
Herinrichting centrum
2007
Ontworpen in dienst bij Inbo
i.s.m. Inbo adviseurs

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.