VISIE SAMENHANG

Hilversum Monnikenberg_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-10
Nijkerk Kruiskerk Klokkentoren_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-12
Nuenen Park Luistruik fase 1_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-12
Amersfoort Vathorst De Laak_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-3
Blaricum deelplan Rietpenhof_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-11
Blaricum deelplan Rietpenhof_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-3
Blaricum deelplan Rietpenhof_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-15
Blaricum deelplan Rietpenhof_JAN BLOEMENDAL ARCHITECTEN-8

Samenhang

Een ontwerp moet  “op zijn plek vallen”. We streven naar een natuurlijke inbedding in de situatie: cultureel, maatschappelijk en functioneel; morfologisch, ruimtelijk en architectonisch. Sociale veiligheid, verkeer, parkeren, groenvoorzieningen etc. krijgen door die zorgvuldige situatieve inbedding vanzelfsprekend de aandacht die ze verdienen. Belangrijk vinden we te werken aan de samenhang op ieder schaalniveau: het dorp, de stad, wijk, en buurt, plein en straat; werken aan een functionele structuur in de ordening van ruimten. Hierbij gaan we zorgvuldig om met de relaties binnen en buiten, openbaar en privé met aandacht voor detail en een goede materiaalkeuze. Daarin ligt voor ons de essentie van architectuur.
Onze vakopvatting en werkwijze betekent een intensief contact en goede dialoog met onze opdrachtgevers en/of gebruikers.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.

Vul uw eigen inhoud in.